Ufonův modem Vertex na Ubuntu 10.04

Připojení k internetu

Postup pro rozchození připojení na internet přes Ufonův modem Vertex VW110L, platný pro Ubuntu 10.04:

 1. Spusťte Synaptic a nainstalujte balík usb-modeswitch.
 2. Otevřete soubor /lib/udev/rules.d/61-option-modem-modeswitch.rules a vymažte nebo zakomentujte řádek, který obsahuje text {idVendor}=="05c6"
 3. Restartujte počítač
 4. Umístěte následující dva soubory do /etc/ppp/peers/

  ufon

  /dev/ttyACM0
  921600
  noipdefault
  defaultroute
  ipcp-accept-local
  lcp-echo-interval 60
  lcp-echo-failure 5
  usepeerdns
  nopcomp
  noauth
  noaccomp
  #nodetach
  user ufon
  password ufon
  connect '/usr/sbin/chat -s -v -V -t 5 -f /etc/ppp/peers/cdma_chat'
  

  cdma_chat

  '' ''
  '' 'ATZ'
  'OK' 'ATI'
  'OK' 'ATDT#777'
  'CONNECT' 'ATO'
  
 5. Připojte se zadáním příkazu sudo pon ufon
 6. Pro odpojení můžete použít příkaz sudo poff ufon

NetworkManager integrace

Bohužel není možná. Super-inteligentní GNOME očekává, že modem bude podporovat hromadu různých zjišťovacích AT příkazů, místo aby se prostě zkusil připojit a pak řešil, proč to neprošlo. Bohužel Vertex na dotaz, do jaké sítě je přihlášen, tvrdošíjně vrací nulu - žádné pokrytí...

Přepínání režimů

Po instalaci kernel modulu vwmfdiag, jehož zdrojáky naleznete na dodávaném CD, se lze připojit na monitorovací port (zpravidla ttyUSB1). Změnu režimu lze provést zapsáním následujících AT příkazů na tento port:

AT$SYSSEL=0 - 1x
AT$SYSSEL=1 - EVDO
AT$SYSSEL=2 - duální režim

 


Last revision: 1 May 2010

 

Back to Pav's BSD corner